0 542 799 13 13
0 212 631 23 45
0 216 330 41 27

Kitap Biti İlaçlama

En iyi Böcek İlaçlama Firması 0 542 799 13 13

Kitap Biti İlaçlama kış aylarında minik şeffaf nokta kadar böceklerin görülmesi ile daha fazla böcek ilaçlama servisi alınmasını gerekli kılan bir zararlıya karşı yapılmaktadır. Kitap bitlerinin 3 farklı türü mevcuttur. Liposcelis bostrychophilus (ağaç kabuğu biti), Liposcelis entomophilus (ölüm saati böceği) ve Lepinotus patruelis türleridir. Yumuşak vücutlu minik böcekler olarak dikkat çeken kitap bitleri oldukça ufak boyutludur.

Bu canlıların vücut uzunlukları çok nadir olarak 6 milimetreyi geçebilir. Görünüm olarak uzun ince toza benzeyen, antenleri çok segmentli bir yapıdan oluşur ve 15- 20 adet segment bulunur. Kitap bitlerinin renkleri türlerine göre farklılık gösterir. Açık kahverengi (Liposcelis bostrychophilus), sarımsı kahverengi (Liposcelis entomophilus), açık sarı ya da beyaz (Trogium pulsatorium), koyu kahverengi ya da siyah (Lepinotus patruelis) renkli olabilirler.

Kitap bitlerinin sıcaklığa karşı yaklaşımları farklılık göstermektedir. Lepinotus patruelis, genellikle depo gibi soğuk bölgelerde daha çok görülürken, Liposcelis bostrychophilus daha sıcak ortamları tercih eder. Bu tamamen yapıları ile alakalı bir durumdur. Kitap bitleri işlenmiş ya da içi yapılı gıdaları kontamine ederek beslenmektedir. Sadece belirli bölgelerde değil çok geniş bir alana yayılmış olarak insanların karşısına çıkarlar.

Özellikle depolanmış gıda, kitaplar, ahşap, deri, plastik benzeri pek çok bölgede hayvan kaynaklı ve bitki kaynaklı materyalleri istila ederek yoğun olarak varlıklarını sürdürürler. Kitap bitleri köken olarak ülkesi tam olarak bilinmemektedir. Liposcelis bostrychophilus türünün, Afrika kökenli olduğu düşünülmektedir. Tüm türler, Avustralya genelinde çok yaygındır. Kitap bitlerinin pek çok türü hayvan yuvası, ağaç gövdesindeki çatlaklar, ağaç kabuklarının içleri gibi özellikle dış alanlarda çok daha fazla yaygın olarak görülmektedir.

Kitap Bitleri Nerelerde Görülür?

Ayrıca yaprakların üstleri ve doğal habitatlar da yoğun olarak mevcudiyet gösterirler. Bu bir türlü zararlı canlılar olarak tespit edilmiştir çok geniş bir alanda varlık gösterirler. Depolar, gıda üretim tesisleri, tahıl ambarı, müzeler, evler, kağıt sektörü, antika malzemeler gibi pek çok bölgede ve ortamda dikkat çekerler. Özellikle depolanmış gıdalarda, ahşap ve derilerde, kitaplarda ve pek çok bitki ve hayvan kaynaklı materyallerde istilaları çok sık olarak görülmektedir.

Küçük çaplı istilaya sebep olması zararlı canlı şikayetinden daha çok rahatsız edici bir özellik sergiler. Ancak çok büyük çaplı istilalar kitaplarda ve ambalaj malzemelerinde çok ciddi zararlara sebep olmaktadır. Ayrıca gıdalara bulaşarak yiyecekleri bozar bu böcekler saklanma sebebiyle çeşitli malzemelerde delik açar ve bu materyalleri bozarak aşınmalarına sebep olurlar. Evde kitap biti çok sık görülen bir canlıdır ancak ilk aşamada fark edilmesi zordur.

İnsanlar kitap biti zıplar mı? kitap biti nasıl olur? kitap biti insana bulaşır mı? gibi pek çok arayışlara yönelir. Çünkü bu minik böcekler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için zararlarından endişe ederler. Kitap biti ısırığı çok sık görülmeyen bir durumdur bazı insanlar kitap kitap nedir, kitap biti karbonat ile ölür mü? gibi sorular yöneltebilmektedir. Kitap biti rutubet ile nem oluşan bölgelerde daha çok görülür. Uzun süre kullanılmayan kitaplar, havalandırılmayan odalar ve ışık girmeyen yerlerde yoğun olarak ürerler.

Kitap bitinden kurtulmak için sirkeli su ile temizlik belirli oranda yüzeylerdeki bitlerin azaltılmasında faydalı olur. Ancak kesin olarak ortamdan arındırılması çok zordur bilindiği gibi kitap bitleri dolu rafları ve nemli ortamları çok severler. Özellikle kütüphanelerde yıllanmış kitapların çok ciddi düşmanı olarak dikkat çekerler. Bu canlılar gerçek anlamda bir bitki çeşidi sayılmamaktadır. Uzun duyargaları ve ağrıları parçalamak için iyi bir özellik sunar.

Kuş Bitlerinin Özellikleri

Genel olarak 5 milimetre boyutunda görülen bir özelliğe sahiptir. Kitap bitlerinde kanatlı türler ve kanatsız olanlar mevcuttur. Bunlar familyalarına bağlı olarak farklılık arz eder. Lipo celis adı verilmiş olan türün yaklaşık olarak 126 civarında alt türü mevcuttur ve dünya genelinde her bölgede görülür. Kitap biti nedir? kitap bitinin zararları nelerdir? diye merak edenler için hemen belirtelim düzenli temizlik yapılmayan raflar, kütüphaneler gibi yerlerde ciddi zararlara sebep olurlar.

Ayrıca bu canlılar sessiz ortamları ve nemli alanları seven çekingen yapılı bir böcek çeşidi olarak dikkat çeker. uzun süre boş kalan, bakımı yapılmayan ambar ve kütüphanelere ya da havalandırılmayan kapalı kalan dairelere koloni kurarak yerleşirler. En fazla görüldükleri yerler duvar kağıtlarını ve mobilyaların altıdır ayrıca rafların derinliklerine gizlenir, ortamın uygun özellikte olduğu kanaatine vardıklarını zaman hızlı beslenme yoluna giderler.

Beslenmek için tükettikleri materyaller son derece geniştir kitap bitleri beslenmek için mobilya, kitap, tahıl, benzeri buldukları hemen her şeyi tüketir. Kitap biti nasıl görünür, kitap biti neye benzer? diyorsanız çoğunlukla gri tonlarda dikkat çeker ve uzun antenlere sahip bir görünüme sahiplerdir. Boyutları 1 milimetreden 5 milimetreye kadar değişiklik gösterebilir çok Küçük oldukları için ilk bakışta fark edilmeleri oldukça zordur. Çoğunlukla kanatsız görünümde, işlevi olmayan kanatları bulunur en önemli özellikleri parçalayıcı ağız yapılarının bulunmasıdır.

Bu nedenle her türlü bitki ve besini kolayca yerler. Kitaplarınız da delikler fark ediyorsanız büyük ihtimalle evinizde kitap biti istilası başlamış demektir. Kitap bitleri yaşamak için rutubetli ve sıcak ortamları sevmektedir az kullanılan ve bol besin bulunan mekanlar bunların en sevdiği özellikteki ortamlardır. Bitler evden nasıl temizlenir? diye düşünüyorsanız öncelikle evdeki rutubeti ortamdan arındırmanız gerekir.

Kitap Bitleri Nasıl Ürer?

Yiyecek depolarında rutubet kontrolü daha zordur. Bu nedenle havalandırması düzgün tasarlanmış sistemlerin kitap biti problemini çözmesi daha kolaydır. Kitap bitinin yaşam döngüsü şu şekildedir. Dişiler genellikle yazın sonunda yumurta bırakır. Dişi kitap böceği 60 civarında yumurta üretebilme kapasitesine sahiptir. Kitap biti yumurtaları yaklaşık olarak 21 günde yeni bit nesli oluşmasını sağlar.

Ortalama ömrü ne kadardır? kitap bitlerinin kütüphanelere bulaşmasının sebeplerinden odaya girip çıkan kişiler ya da eşyaların buralara taşınması ile olabileceğini unutmayın. Kitap biti çeşitleri genellikle bir mekana taşınma yolu ile gelir. Özellikle kitapların kütüphaneye dışarıdan getirilmesi, kitap içlerinde yumurta bulunması gibi durumlar kütüphanelerde kitap biti istilalarına sebep olur. Ortamda nemli özellik bulunmaması yada 60 derece seviyesinde olması bu böceklerin çok hızlı çoğalmasına sebep olur.

Odanın neminin 60 ile 14 aralığındaki seviyeler bu böceklerin istila etmesinden en uygun şartları sağlar. Kitap bitlerinden kesin olarak kurtulmak için rutubet seviyesini düşürmeniz evinizde ya da mekanımızda kitap biti ilaçlama yaptırmanız şarttır. Kitap bitleri ile mücadele için evde rutubet seviyesinin en aza indirilmesi gerekir. Odaların ya da kitap, kütüphane barındıran bölgelerin havalandırılması içerideki rutubetten arındırılması ve bu bölgelerde kitap biti ilaçlama servisi alınması gerekir.

Özellikle su sızıntısı olan ortamlar, havalandırma sistemi yanlış tasarlanmış ve işlevini görmeyen borular kitap bitlerinin yayılmasını tetikleyen sebeplerden başta gelenidir. Mekanlara giriş yollarını kapatmak, taşıyıcı olarak kullandıkları yolları engellemek, mekanda bulunan yarık ve çatlakları tamir etmek bitlere karşı savunma hattı oluşturmada en önemli tedbirlerin başında gelir.

Gıda Ve Bakliyatlar Bitleri Tetikler

Açıkta yiyecek bırakılmaması yiyeceklerin depolarda uzun süre bekletilmemesi önemlidir. Çünkü açıktaki yiyecekler bitleri kendisine adeta çeker. Kiler ve mutfağınızdaki yiyecekleri mutlaka kapalı kaplarda saklamanız gerekir. Evinizde tozları sıklıkla temizleyin, duvar köşesi ve pencere kenarlarında zamanla oluşan tozlar kitap bitlerinin oluşmasına yardımcı olur. Çünkü kitap bitleri tozlu ortamları çok sever buraları sık aralıklarla temizlemekle kitap bitlerini yok etmek önemli yer tutar.

Evde kitap biti genellikle kütüphane ve kitap içleri ile bakliyat benzeri yerlerde olur. Kitap biti ilacı mekanın genelinde uygulanmalıdır. Çünkü kitap bitleri parke kenarı, kapı pervazı, dolap araları, kütüphane içleri gibi her türlü bölgede problem meydana getirir. Kitap biti zıplar mı? diyorsanız bazı türler zıplar ama hepsi zıplayan özellikte değildir. Kitap bitleri yer? diye merak edenler için yukarıda da belirttiğimiz gibi kitap, tahıl, bitki benzeri pek yok malzeme ile beslenebilir.

Yaşam alanlarında sıkıntılara ve rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle kitap bitlerinden kurtulmak için kitap biti ilaçlama servisi oldukça önemlidir. Kitap bitlerinin zararları müzelerdeki değerli eşyalarda, kütüphanelerdeki paha biçilmez kitaplarda çok ciddi bozulmalara sebep olur. Bu nedenle buralarda sık, sık temizlik yapılması kitapların tozlarının alınması ve aralarının temizlenmesi önemlidir. Hızlı üreme potansiyeline sahip oldukları için istila etmeleri oldukça kolaydır.

Kitap biti ilaçlama profesyonel yöntemler kullanılarak yapıldığı zaman mekanda bitlerin çok kısa sürede arındırılması mümkündür. Oldukça küçük boyutları ile dip bölgelere gizlemeleri son derece kolaydır. Kitap bitleri ile mücadelede bölgesel sorunlar da spreyli kitap biti ilaçlama servisi alınabilir. Özellikle parke arası, kapı kenarları gibi yerlerde bölgesel olarak oluşuyorsa sprey ilaçlama ve kokusuz kitap biti ilacı yeterli olabilir.

En Etkili Kitap Biti İlaçlama Sisleme Yöntemdir

Ancak mekanın geneline yayılan sorunlarda sıvı sprey ilaçlama yöntemi kitap bitlerinin yok edilmesinde yeterli olmamaktadır. Özellikle kitap araları, kütüphaneler, değerli eşyalar, antikalar gibi materyaller üzerinde kitap biti yayılması mevcutsa buralara sprey ilaçlama uygulamak çok ciddi zararlara sebep olur. Bu nedenle bu tür yerlerde gerekli temizlik yapıldıktan sonra ulv yöntemli sisleme olarak tabir edilen kitap biti ilaçlama uygulaması yapılmalıdır.

Bu uygulamada mekan tavanlardan duvarlara, eşyalardan çatlaklara kadar ilaca maruz kalacağı için kitap bitleri ile mücadele çok daha kapsamlı ve kesin çözüm sağlar. Atlas Türk ilaçlama olarak kitap bitleri ile mücadelede en etkili kitap biti ilaçları ve profesyonel ilaçlama yöntemlerini kullanıyoruz. Kitap biti ilaçlama fiyatları toz akarları ile mücadelede verilen ücretlendirmeler ile benzerlik gösterir. Kitap bitleri zor kontrol edilen özellikleri ile dikkat çeker.

Çünkü böceklerin boyutları küçüldükçe mücadelesi zorlaşmaktadır. Buda profesyonel yöntem ve çok daha kaliteli ilaçların daha yoğun oranda kullanılmasını zorunlu kılar. Yaklaşık olarak 2 +1 daireler için kitap biti ilaçlama fiyatları 230 240 lira civarındadır. Ucuz kitap biti ilaçlama servisi alırsanız özensiz ilaçlama ve basit ilaçların kullanımı sonucunda çok büyük oranda maddi zarar yaşamanız kaçınılmaz olur.

Bu nedenle kitap bitleri ile mücadelede profesyonel firmalardan haşere ilaçlama desteği talep etmeniz çok önemlidir. Haşere ilaçlama uzmanlık ve donanımı zorunlu kılar. Toz böceği, kuş biti, pire ve tahta kuruları kitap bitleri ile mücadele için kullanılan ilaçlama yöntemleri ile aynı uygulamayı zorunlu kılar. İstanbul kitap biti ilaçlama firmaları arasında en etkili ilaç ve profesyonel yöntemleri kullanıyoruz. Yaşadığınız şikayetlerden kurtulmak için bizimle iletişime geçip evinizdeki böceklerden kurtulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir