Tatarcıkların yok edilmesi

Tatarcıkların yok edilmesi için öncelikle bu zararlı sineklerin özelliklerini bilmek ve ne gibi alanlarda üredikleri hakkında deneyim sahibi olan ilaçlama firmalarından gerekli yardımı almak önemlidir. Çeşitli dış sebepler ile evlere giren tatarcıkların yok edilmesi ancak tatarcık yaşam alanlarına sızabilen özellikte güçlü ve etkili haşere ilaçları ile mümkün olup sırt pompası ile tatarcık ilaçlama yapmak havalandırma boşlukları ve boru geçen alanlardaki sızıntı olan yerlerde yuvalanan tatarcık sineğini önlemede kesinlikle hiç bir etkisi olmayacaktır. Edindiğimiz deneyim ve tecrübeler tatarcıkların ulaşılması çok zor alanlarda ürediklerini ve bu alanlarda yuvalanıp buldukları boşluklarda evlere yada binalara dağılarak insanlar için tehlike oluşturdukları bir gerçektir. Binalardaki tatarcıkların yok edilmesi aynı şekilde zor bir işlem olup bina bilgilendirilmeli ve tatarcık imhası yapılabilmesi için başta su giderleri ve lağım kanallarına bağlanan alanlarda en ücra yerlere kadar uçabilen duman türü ilaçlamalar ile bu sineklerin önlenmeye çalışılması gerekir.

Tatarcıklardan nasıl kurtulunur

Bu ise ancak profesyonel tatarcık mücadele hizmeti veren kişilerin ve ekiplerin yapabileceği bir uygulama olup öncelikle insanların güvenliği sağlanmalı ve gelişi güzel ilaçlama yaparak binadaki insanların zarar görmesi önlenecek şekilde önceden bilgilendirme ve tedbirlerin aldırılması sağlanmalıdır. Zor ölen tatarcıkların yok edilmesi bazı durumlarda mümkün olmayıp ancak uygulanan tatarcık ilaçlarının uzun süre kalıcılığı sayesinde mekanlara giren bu zararlı sinekler kondukları alanlarda kısa bir süre sonra düşüp ölmektedir. Tatarcıklar ile mücadele basit ve ucuz ilaçlar ile değil tam aksine özel içerikli tatarcık ilaçları ile yapılırsa başarılı olur. Karasinek ve sivri sinek gibi bina duvarları gibi yerlerde yuvalanmayan bu sinekler pis alanlara yani lağım bağlantılarına yakın yerlere yuvalandıkları için kontrol edilmeleri oldukça zordur bu nedenle dumanlı tatarcık mücadelesi şarttır.

Sık Sorulan Sorular