Tatarcık en çok nerelerde görülür

Tatarcık en çok nerelerde görülür hangi alanları kendilerine yaşam alanları olarak seçerler. Deniz seviyesindeki sıcak şehirlerden yüksek dağlardaki köylere, nemli tropikal ormanlardan çöllere kadar çok değişik ortamlara adapte olmuşlardır. ülkemizde yaz aylarında tatarcık en çok nerelerde görülür bunun bilinmesi için insanların öteden beri yakarca ve kör sinekler olarak isimlendirdiği bu sinek türlerinin ortaya çıktığı alanlar ve insanları ısırmaya başladıkları dönemler dikkate alındığı zaman yaz aylarında sıcak ve nemin yüksek olduğu dönemlerde sıcak sahil şeritlerinde ve yeşil alanlarda oldukça fazla görülmekte olup insanların yaşam alanlarına bu gibi yerlerden gelerek ısırma sonucu insanlarda hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olurlar.

Tatarcık yaşam yerleri

Erkek ve dişi tatarcıklar enerji kaynağı olarak bitkilerdeki şekerlerle beslenirler. Sadece dişiler yumurtalarını geliştirebilmek için insan ve hayvanlardan kan emer. Kan emdikten 3-8 gün sonra gündüzleri dinlendikleri nemli, gölgeli ve bitki artıklarınca zengin mikro habitatlara bir defada 100 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar yaprak küfü, böcek parçaları ve hayvan dışkısı ile beslenirler. Dört larva ve bir pupa safhası geçirerek 45-50 gün içinde ergin hale gelirler. Yumurtadan çıkan tatarcıklar en çok nerelerde görülür yaşam alanlarının yoğun olduğu yerlerde bina ve sulak sazlık alanlara yakın bataklıklarda geceleri ışıklandırılmamış alanların çevresinde ve bitki örtüsü bulunan bölgelerde ortaya çıkarak ısıran tatarcık en çok nerelerde görülür sorusuna yanıt olarak adeta yaşam alanlarının kurulduğu her alanda ben varım dercesine insan yaşamına olumsuz etkileri olduğu gibi faydalı yönleri de olduğu için geniş coğrafyalarda yaşam sürerler.

Sık Sorulan Sorular